На 25.11.2006 г. в СОУ “Отец Паисий” гр. Кърджали се проведе Областен математически турнир с международно участие, организиран от Районния инспекторат по образование на МОН (Кърджали), Съюза на математиците в България – секция Кърджали и Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” . Турнирът е под патронажа на Ангел Коджаманов – областен управител на област Кърджали. Съгласно регламента за прием във ФМИ при ПУ, на класираните на призови места зрелостници се определят I , II или III награда, за които се признават съответно следните конкурсни оценки при кандидатстване през 2006 година.