НАГРАЖДАВАНЕТО ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 11 ЯНУАРИ 2024 Г. ОТ 13.00 ЧАСА В АКТОВАТА ЗАЛА НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ. МОЛИМ ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА НАГРАЖДАВАНЕТО.