Турнирът ще се проведе на 24 ноември 2018 г. /събота/ от 9 до 11 часа в:

ЕГ “Христо Ботев”  и СУ „П. Р. Славейков“ гр. Кърджали – за учениците от 3 до 11 клас;

ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали  – за учениците от 12-ти клас

 Състезанието е индивидуално и е за ученици от трети до дванадесети клас.

Темата за всеки клас ще бъде изготвена от екип  под ръководството на проф. Сава Гроздев – Зам. ректор на ВУЗФ,  и се състои от седем задачи: пет от тях с избираем отговор, една – с отворен отговор и една с описание на решението.

Време за работа 120 минути.

Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат от 15 часа в Актовата зала на

ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 

Емел Бабаева: 036160433;

Мария Митрева: тел. 0361/62817 – служебен , GSM: 0888488099