Турнирът бе предвиден да се проведе на 14 ноември 2020 г. /събота/ от 9 до 11 часа.

ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ -СЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕШИ: ОБЛАСТНИЯТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ПЕРПЕРИКОН“ ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДА ДО КРАЯ НА КАЛЕНДАРНАТА 2020 ГОДИНА. ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

 Състезанието е индивидуално и е за ученици от трети до дванадесети клас.

Темата за всеки клас ще бъде изготвена от екип  под ръководството на акад. Сава Гроздев   и се състои от седем задачи: пет от тях с избираем отговор, една – с отворен отговор и една с описание на решението.

Време за работа 120 минути.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Емел Бабаева: 036160433;

Мария Митрева: тел. 0361/62817 – служебен , GSM: 0888488099