Турнирът ще се проведе на 30 април  2022 г. /събота/ от 9 до 11 часа в СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали  – за учениците от 11-ти и 12-ти клас

Състезанието е индивидуално и тази година е само  за ученици от единадесети и  дванадесети клас.

Темата за всеки клас ще бъде изготвена от екип  под ръководството на акад. Сава Гроздев и се състои от седем задачи: пет от тях с избираем отговор, една – с отворен отговор и една с описание на решението. Писмените работи са анонимни.

Време за работа 120 минути.

Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат от 15 часа в   СУ “Отец Паисий”, гр. Кърджали.     

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Емел Бабаева: 036160433;

Мария Митрева: тел. 0361/62817 – служебен , GSM: 0888488099