Турнирът ще се проведе на 29 ноември 2014 година от 9.00 до 11.00 часа в  СОУ „П. Р. Славейков“ град Кърджали, а за учениците от 12 клас в СОУ „Отец Паисий” град Кърджали.

Състезанието е индивидуално и е за ученици от трети до дванадесети клас.

Темата за всеки клас се състои от тест с шест въпроса с избираем отговор и една задача. Тя ще бъде изготвена от екип, под ръководството на проф. Сава Гроздев – БАН.

Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат от 15 часа в актовата зала на СОУ „П. Р. Славейков“.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 

Емел Бабаева: 036160433;

Мария Митрева: тел. 0361/62817 – служебен , GSM: 0888488099