Турнирът ще се проведе на 26 ноември  2022 г. /събота/ от 9 до 11 часа в:

ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали  – за учениците от 3. до 10. клас;

СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали  – за учениците от 11. и 12. клас

Състезанието е индивидуално и е за ученици от трети до  дванадесети клас.

Темата за всеки клас ще бъде изготвена от екип  под ръководството на акад. Сава Гроздев и се състои от седем задачи: пет от тях с избираем отговор, една – с отворен отговор и една с описание на решението. Писмените работи на учениците от единадесети и дванадесети клас са анонимни.

Време за работа 120 минути.

Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат от 15 часа. Мястото ще бъде определено допълнително.     

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Емел Бабаева: 036160433;

Мария Митрева: тел. 0361/62817 – служебен , GSM: 0888488099